ขายกระเบื้องยาง
ไม้อัด OSB
Lohas lvt plank and tile collection
กระเบื้องไวนิล รุ่น โลฮาส
Ultra Soft Luxury Vinyl Tile
กระเบื้องไวนิล อัลตร้าซอฟ
กระเบื้องยาง
Infinite Luxury Vinyl Tile
กระเบื้องยางลายไม้ ลายหิน
พื้นไม้สำเร็จรูป
Stone Plastic Composite (SPC) พื้นไม้สำเร็จรูป
Vinyl Floors กระเบื้องยางสีพื้น
พื้นลามิเนต
Infinite Laminate ไม้พื้นลามิเนต
Luxury Vinyl Roll กระเบื้องยางแบบม้วน
Infinite Laminate (HPL) แผ่นลามิเนต
 
ขายกระเบื้องยาง
พื้นไม้เทียม
Wood Plastic Composite (WPC) พื้นไม้เทียม
ไม้เทียม Infinite Facade
พื้นไม้สำเร็จรูป
WPC WALL
ไม้เทียม WPC สำหรับ ผนัง รั้ว
 
ขายกระเบื้องยาง
คิ้ว บัว ตัวจบ
Accessory คิ้ว บัว ตัวจบต่างๆ
 
โกดังให้เช่า
เฟอร์นิเจอร์หวายสังเคราะห์
TOWNHOME โชคชัย 4 จองด่วน

 

 

วิธีการติดตั้งกระเบื้องยาง

วัสดุและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้ง
 1. กาวสำหรับการติดตั้งกระเบื้องยางชนิดเนื้อเดียวขอแนะนำให้ใช้กาวขาว “INFINITE” สำหรับชนิดเคลือบฟิล์ม  (กาว 1 กิโลกรัม ต่อพื้นที่ 5 ตร.ม.)
 2. กาวยาง “INFINITE” สำหรับการติดตั้ง อุปกรณ์ยาง เช่น บัวเชิงผนัง จมูกยาง เส้นขอบยางและกระเบื้องยางบริเวณขั้นบันได
 3. เหล็กแซะ ใช้ชนิดแข็งและหนา ขนาดกว้าง 3 นิ้ว ขึ้นไป สำหรับขจัดเศษหิน ปูน บนพื้นและซอกมุมต่างๆ
 4. หินขัดพื้นชนิดหยาบ ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 4 นิ้ว สำหรับขัดแต่งพื้น
 5. ไม้กวาดสำหรับกวาดหิน ทราย ปูน และฝุ่น
 6. เชือกตีเส้นคลุกฝุ่นสี (บักเต้า) สำหรับกรีดแนว
 7. มีดคัตเตอร์สำหรับตัด และกรีดกระเบื้องยาง
 8. ตลับเมตร
 9. เกรียงลงกาว ใช้เกรียงขัดมันชนิดบาง เซาะ่รองฟนด้วยตะไบสามเหลี่ยมให้มีความลึกตามความหนาของกระเบื้องยาง และช่องฝนห่างกันประมาณ 2-3 มิลลิเมตร
 10. ลูกกลิ้งน้ำหนักประมาณ 50 กิโลกรัม สำหรับกลิ้งทับหลังจากติดตั้งแล้วเสร็จ

ขั้นตอนการเตรียมพื้น
         เนื่องจากกระเบื้องยางเป็นวัสดุที่ติดตั้งแนบพื้น คุณภาพของพื้นจึงเป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่ง พื้นที่ที่จะติดตั้งกระเบื้องยางจึงจำเป็นจะต้องมี ผิวหนา เรียบ แข็ง แห้งสะอาด และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับแต่งพื้น และเตรียมพื้นให้เรียบร้อย ก่อนการติดตั้งกระเบื้องยาง

หมายเหตุ:  กรณีพื้นชั้นล่าง ก่อนการติดตั้งควรตรวจสอบความชื้นจากพื้นก่‹อน เนื่องจากพื้นชั้นล่าง โดยทั่วไปจะมีความชื้นสะสม ให้ใช้ภาชนะ เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 30 - 50 เซนติเมตร วางคว่ำลงบนกลางพื้นห้องหรือบริเวณที่คาดว่าจะมีความชื้น ใช้วัสดุที่มีน้ำหนักวางทับไว้ประมาณ 1 คืน หรือใช้พลาสติกใส ขนาด 1 เมตร x 1 เมตร ปูทับพื้นและติดทับริมด้วยกระดาษกาวให้รอบ ถ้ามีไอน้ำเกาะภายใน แสดงว่าพื้นมีความชื้นไม่เหมาะ จะติดตั้งกระเบื้องยาง พื้นที่จะติดตั้งกระเบื้องยางต้องแห้งสนิท และห้ามล่างพื้นด้วยน้ำก่อนติดตั้งโดยเด็ดขาด

กระเบื้องยาง ขายกระเบื้องยาง

พื้นคอนกรีต
        
กรณีพื้นคอนกรีต ใช้เหล็กแซะงัดเศษปูนที่อาจติดอยู่กับพื้น แล้วใช้หินขัดให้เรียบทั่วพื้นและซอกมุมแล้วใช้ไม้กวาดทำความสะอาด ถ้าพื้นสูงต่ำ ไม่ได้ระดับเป็นหลุมเป็นบ่อหรือมีรอยต่อ จะต้องปรับและตกแต่งพื้นใหเรียบได้ระดับ การปรับพื้นสำหรับปูกระเบื้องยางที่นิยมมีอยู่ 3 วิธี คือ

 1. การปรับแต่งด้วยปูนกาว มีข้อดีคือราคาไม่แพงเหมาะสำหรับพื้นซีเมนต์ขัดมันที่ไม่ได้ระดับและเป็นคลื่นเพียงเล็กน้อย
 2. การปรับแต่งด้วยน้ำยาประสานคอนกรีต เหมาะสำหรับพื้นที่ที่เป็นหลุม หรือรอยต่อของพื้นเซรามิคราคาสูงกว่าการใช้ปูนกา เนื่องจากมีการยึด เกาะที่ดี
 3. การปรับแต่งด้วย self leveling มีข้อดี คือ พื้นจะเรียบเป็šนธรรมชาติมากที่สุด แต่ราคาค่อนข้างสูง เหมาะกับพื้นคอนกรีตที่มีผิวหนาไม่เรียบซึ่งจะเทหนาประมาณ 3 มิลลิเมตร การทำงานของ self leveling จะไหลไปตามแรงโน้มถ่วง จากนั้นปล่อยทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง จึงจะสามารถปู   กระเบื้องยางได้

หมายเหตุ: พื้นก่อนติดตั้ง จำเป็นต้องแห้งสนิทเพราะฉะนั้นจึงห้ามล้างพื้นด้วยน้ำ ก่อนการติดตั้งโดยเด็ดขาด

พื้นไม้เก่าและใหม่
กรณีเป็นพื้นไม้ให้ขัดและตกแต่งพื้นหนาไม่ให้เรียบและปราศจากรองรอยของรอยต่อ
(ถ้าเป็นพื้นเก่าและไม้แข็งแรงให้ซ่อมและตีตะปูให้แน่นก่อนติดตั้ง)

กระเบื้องยางลายไม้

วิธีการลงกาว

 • คนกาวในถังให้เข้ากันเสียก่อน แล้วค่อยเทกาวลงบนพื้น ครั้งละประมาณ 1-2 กิโลกรัม  
 • ใช้เกรียงที่เซาะรองฟนปลาไว้แล้ว ปาดกาวให้สม่ำเสมอ (กาว “INFINITE” ไม่ควรปาดกาวครั้งหนึ่งเกินเนื้อที่ 20-30 ตรม. ทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาที) กาวจะแห้งชาหรือเร็วขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและพื้นที่ที่จะติดตั้ง
 • พอกาวแห้งหมาดๆ ใช้นิ้วแตะดู ถ้ากาวไม่ติดนิ้วให้ใช้เชือกตีเสนคลุกฝุ่นสีตีแนว ตรงจุดที่ทำ เครื่องหมายไว้แล้วตอนจัดแนว โดยดีดเส้นเชือกให้ทิ้งรอยสีเป็นแนวบนกาว เส้นนี้ให้ถือเป็นหลักในการติดตั้ง
 • การติดตั้งให้ติดตามแนวเส้นเป็นอันดับแรก โดยติดตั้งไปข้างหน้าเรื่อยๆ และให้วางแผ่นกระเบื้องยางไว้สำหรับเดินเข้าไปติดตั้งด้วย ซึ่งกระเบื้องที่วางไว้นั้นสามารถดึงออกมาใช้งานได้อีกภายหลัง


วิธีการหาแนวเพื่อติดตั้ง

       วิธีที่ 1: ต้องการให้เศษกระเบื้องยางไปตกเศษเพียงด้านใดด้านหนึ่ง ส่วนอีกด้าน หนึ่งกระเบื้องยางจะเต็มแผ่น วิธีนี้ส่วนใหญ่จะคำนวณ ให้บริเวณหน้าประตูมีกระเบื้องยางเต็มแผ่น แล้วให้กระเบื้องยางไปตกเศษที่ผนังด้านใน วิธีนี้ไม่เหมาะกับห้องขนาดใหญ่ แต่จะช่วยประหยัด เศษกระเบื้องยาง
       วิธีที่ 2: ต้องการให้เศษกระเบื้องยางเฉลี่ยเท่ากันทุกด้าน หาจุดกึ่งกลางห้องแล้วใช้ เชือกตีเส้นคลุกฝุ่นสีตีแนว เพื่อเป็นแนวเริ่มต้นติดตั้ง วิธีนี้จะทำให้กระเบื้องยางเหลือเศษเฉลี่ยเท่ากันทุกด้าน


การติดตั้งกระเบื้องยาง

 1. กระเบื้องยางต้องจัดเรียงตาม code หรือ batch ที่ทางโรงงานผู้ผลิตจัดเรียงไว้ (A-B-C) เพื่อป้องกันไม่ให้โทนสีต่างกัน  
 2. เมื่อติดตั้งกระเบื้องยางเสร็จเรียบร้อย ให้ใช้ลูกกลิ้งน้ำหนักประมาณ 50 กิโลกรัม กลิ้งทับทันทีเพื่อให้กระเบื้องยางทุกแผ่นแนบสนิทกับพื้น
 3. ทันทีที่ติดตั้งเสร็จ ให้ใช้ผ้าม็อบชุบน้ำบิดหมาดๆ เช็ดทำความสะอาดคราบฝุ่น แล้วทิ้งให้แห้งสนิท จากนั้นลงน้ำยาเคลือบเงา “INFINITE” ทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที เพื่อความเงางามและป้องกันคราบสกปรก
กระเบื้องไวนิล

การใช้พื้น หลังการติดตั้ง
        พื้นที่ที่ติดตั้งกระเบื้องยางเสร็จใหม่ๆ ไม่ควรใช้น้ำล้างทำความสะอาดทันที ต้องปล่อยให้กาวแห้งสนิท 2-3 วัน และไม่ควรโยกย้ายของ ที่มีน้ำหนักมากภายใน 1 สัปดาห์ควรเปิดห้องให้อากาศถ่ายเทสะดวก และไม่ควรให้อากาศภายในห้องร้อนจนเกินไป


การรักษาความสะอาด
        การรักษาความสะอาดประจำวันให้ใช้ผ้าชุบน้ำสะอาดหรือน้ำสบู่บิดให้หมาดๆ เช็ดถูธรรมดา และควรใช้น้ำยาเคลือบเงา“INFINITE” ลงทุกเดือนจะช่วยรักษาพื้นให้คงทน เงางาม และทำความสะอาดง่าย

การดูแลรักษาและทำความสะอาด
        1. หลีกเลี่ยงไม่ให้สิ่งของมีคมมาสัมผัสหรือสิ่งของที่มีน้ำหนักมากลากบนพื้นกระเบื้องยาง         
        2. หลีกเลี่ยงล้อยางสีดำของเก้าอี้ซึ่งอาจจะทิ้งคราบสีดำบนพื้น  ควรเปลี่ยนมาใช้ล้อ  Polyurethane
        3. ถ้ามีคราบน้ำมันหรือสิ่งสกปรกติดอยู่ที่พื้นให้รีบเช็ดออกด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือน้ำผสม
            ผงซักฟอก  ถ้าพื้นมีรอยขูดขีด  ให้ใช้กระดาษทรายชนิดละเอียดขัดเบาๆ         
        4. สามารถใช้ Wax ชนิด Anti-Static เคลือบบนพื้นได้  โดยทั่วไปควรเคลือบ Wax ทุก 6 เดือนแต่ถ้ามีการสัญจรบนพื้นกระเบื้องยางอย่างคับคั่ง  ให้เคลือบ Wax ทุก 3 เดือน 

การทำความสะอาดประจำวัน    
        - ใช้ผ้าชุบน้ำสะอาดบิดหมาด ๆ เช็ดถูธรรมดา 

การดูแลรักษาประจำเดือน       
        1. ใช้ผ้าชุบน้ำสะอาดบิดหมาด ๆ เช็ดพื้นให้สะอาด         
        2. ขัดพื้นให้ทั่วบริเวณใช้เครื่องขัดไฮสปีดใช้แผ่นขนหมูใช้น้ำยาทำความสะอาดทั่วไป / ผงซักฟอก
        3. ใช้ผ้าสะอาดเช็ดพื้นให้แห้ง

การดูแลรักษาประจำ 3 เดือน         
        1. เช็ดพื้นผิวให้สะอาด ปราศจากคราบสกปรก         
        2. ขัดพื้นเพื่อขจัดคราบสกปรกที่ติดฝังอยู่โดยใช้เครื่องไฮสปีดใส่แผ่นขนหมูขัดให้ทั่วพื้นที่         
        3. ใช้ผ้าสะอาดเช็ดพื้นให้แห้ง                   
        4. ลง Anti-Static Wax  1 รอบ รอให้แห้ง 30 นาที         
        5. ทำซ้ำในขั้นตอนที่ 4 อีก 1 รอบ   

การดูแลรักษาประจำ 6 เดือน                      
        1. ขัดล้าง ลอก Anti-Static Wax เก่าออกให้หมด โดยใช้น้ำยาลอก Wax ใช้เครื่องรอบต่ำ
            และแผ่นขัดสีดำ                    
        2. ม๊อบพื้นด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ รอบ                    
        3. ขัดพื้นเพื่อขจัดคราบสกปรกที่ติดฝังอยู่โดยใช้เครื่องไฮสปีดใส่แผ่นขนหมูขัดให้ทั่วพื้นที่ 
        4. ใช้ผ้าสะอาดเช็ดพื้นให้แห้ง 

DIY วิธีติดตั้งกระเบื้องยาง
ผลงานติดตั้งกระเบื้องยาง ผลงานติดตั้งไม้พื้นลามิเนต

กระเบื้องยาง ขายกระเบื้องยาง ซื้อกระเบื้องยาง กระเบื้องยางราคา  กระเบื้องยางปูพื้น พื้นกระเบื้องยาง จำหน่ายกระเบื้องยาง กระเบื้องยางสี กระเบื้องยางลายไม้ กระเบื้องลายไม้ราคาถูก พื้นยางลายไม้ กระเบื้องลายไม้  แผ่นไวนิล ลายไม้ พื้นไวนิลลายไม้ แบบกระเบื้องลายไม้ กระเบื้องไวนิล พื้นลายไม้ ซื้อกระเบื้องยาง ขายกระเบื้องยาง ติดตั้งกระเบื้องยาง กระเบื้องไวนิล  vinyl floor พื้นไวนิลลายไม้ พื้นไม้ไวนิล กระเบื้องยางเกาหลีกระเบื้องยางโคราช นครราชสีมา โคราช ลามิเนตโคราช นครราชสีมา โคราช

OUR COMPANY GROUP
INFINITE CARPET INFINITE FLOOR SIAM CARPET CB ORGANIZER SUPPLY EVENT SIAM GRASS INFINITE WALLPAPER INFINITE FOR HOME
บริษัท อินฟินิท เท็กซ์ไทล์ จำกัด ที่อยู่ : 43/30 หมู่ที่ 9 ซอยวิภาวดีรังสิต41 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพ 10210
Tel : 02-533-5276-8 Auto 16 Lines Fax : 02-533-5279